Bornholmsk Ordbog

Om ordbogen

Bornholmsk Ordbog giver samlet adgang til en række bornholmske glossarer og andre ressourcer, herunder bornholmsksprogede tekster.

Ordbogen hører hjemme ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet og er blevet til i samarbejde med en lang række frivillige (om projektet og dets historie, se denne side).

Bornholmsk Ordbog er en såkaldt metaordbog, der forener en række bornholmske glossarer i én database, således at man fra én søgning kan slå op i dem alle og få et samlet resultat med relevante artikler fra alle glossarer, som indeholder søgeordet. Størstedelen af materialet har ikke tidligere været udgivet.

Status

Ordbogsprojektet er i fuld gang, og metaordbogen og sidens øvrige ressourcer vil løbende blive forbedret. Selvom siden i sin nuværende form er fuldt brugbar, skal man således være opmærksom på, at den hyppigt ændres (ofte dagligt), hvad såvel design som data og funktionalitet angår.

Vi har i marts 2021 importeret en stor del af glossarerne, men flere følger i løbet af foråret (en opdateret statusoversigt for de enkelte glossarer, der lægges ud bid for bid, findes på glossarsiden). Resten af foråret er der således fokus på at få de resterende glossarer med i databasen, samtidigt med at vi rydder ud i fejl og inkonsekvenser i den opbyggede ordliste. Hen over sommeren 2021 vil der være fokus på at integrere en interaktiv grammatik med ordbogen på denne side, inden vi i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 vil lægge en mængde nye tekster ud på ordbogens tekstside, bl.a. et stort antal dialektkomedier.

Ordbogen indeholder lige nu 18597 opslagsord fordelt på 29287 artikler fra 9 glossarer.
Korpusset af bornholmske ord i citater og tekster udgør lige nu 572905 ord i løbende tekst.

Hjælp

For hjælp til brug af sidens ressourcer, se denne side.

Tak til fonde og bidragsydere

Bornholmsk Ordbog er støttet af en række fonde. For en oversigt, se denne side, der ligeledes rummer oplysninger om personer, der har bidraget med arbejde til projektet.