Glossarer

Klik på de enkelte glossarer (ordbøger og ordlister) i navigationsområdet for at få vist en oversigt over opslagsordene i det pågældende glossar. Tallet ud for det enkelte glossar angiver antal opslagsord i glossaret.

Alle glossarer er endnu ikke importerede i databasen og nogle kun delvist. Status for de enkelte glossarer fremgår af den følgende tabel, som også angiver, hvornår de endnu ikke importerede glossarer forventes importerede:

Glossar Status (forventet import)
Bornholmsk Ordbog (Rohmann m. fl.)
Espersens Bornholmsk Ordbog
Holms tillæg til Espersen
Lærernes Ordbog
Skougaard
Urne
Adler
Møllers ordliste
Teinnæs’ måloptegnelser A–F, S-Å ✓ (resten maj 2021; ca. 8000 artikler)
Marckmanns glossar maj 2021 (ca. 3600 artikler)
Stibolts fraseologi maj/juni 2021 (ca. 7750 artikler)
H. V. Jørgensens optegnelser juli 2021 (ca. 700 artikler)
Leif Henriksens ordlister juli 2021 (ca. 330 artikler)
Peder Jensens ordlister juli 2021 (ca. 270 artikler)
Urne Seddelsamling efterår 2021 (ca. 1800 artikler)
BO seddelsamling efterår 2021/vinter 2022 (ca. 31.000 sedler)