Grammatik

På denne side vil man fra september 2021 finde en interaktiv bornholmsk grammatik koblet til ordbogsmaterialet. Det sker ved at Wimmers & Thomsens grammatik, der tjener som indledning til Espersens ordbog, digitaliseres, restruktureres, annoteres og linkes til ordbogens database.

Der vil altså ikke blot være tale om en ren digitalisering af den eksisterende grammatik. I revideringen indgår:

  • Grundlæggende strukturel tilpasning, som letter linkning til og fra grammatikken, bl.a. fra ordbogens bøjningsoplysninger
  • Modernisering af grammatisk terminologi
  • Indføring af overskuelige bøjningstabeller
  • Flerniveaurepræsentation af bornholmske ordformer (i lydskrift, dialektortografi og rigsmålsgengivelse)
  • Tilføjelse af opslagsord og ordklasse for alle ordformer, hvorved de forvandles til aktive ordbogslinks

Indtil den digitale grammatik er klar, henvises til den scannede version af grammatikken.