Om Ordbogen

Denne side rummer en beskrivelse af forskellige aspekter af Bornholmsk Ordbog.

Det digitale ordbogsprojekt er kort beskrevet nedenfor.

I fanebladene ovenfor finder man andre praktiske oplysninger om projektet:

 • En oversigt over bevillingsgivere og projektdeltagere findes under Bidragsydere
 • En længere redegørelse for historien bag Bornholmsk Ordbog findes under Historie
 • Projektnyheder publiceres under Nyheder
 • En liste over indslag om Bornholmsk Ordbog i pressen findes under I Pressen
 • Hjælp til brug af hjemmesidens ressourcer findes under Hjælp
 • Kontaktinformation findes under Kontakt

Bornholmsk Ordbog som digitalt projekt

Efter at have ligget mere eller mindre i dvale siden 1940'erne blev det bornholmske ordbogsprojekt på initiativ af Alex Speed Kjeldsen genoptaget i digital form i 2018, og takket være midler fra adskillige fonde og en meget stor indsats af en mængde frivillige med interesse for bornholmsk sprog og literatur er projektet kun godt to år senere kommet virkelig langt. Fra marts 2021 foreligger der således en bornholmsk internetordbog, der forener en række bornholmske glossarer i én database, således at man fra én søgning kan slå op i dem alle og få et samlet resultat med relevante artikler fra alle glossarer, som indeholder søgeordet.

Endvidere er arbejdet med en række andre ressourcer som bornholmsksprogede tekster og en interaktiv bornholmsk grammatik linket til ordbogens database godt i gang.

Over 30 frivillige har engageret sig i projektet og deltaget i ordbogsmøder på Bornholm siden 2018. En meget stor del af de frivillige har også løst en række konkrete opgaver (for en oversigt over bidragsydere, se denne side). Selvom Corona-situationen uheldigvis har gjort det vanskeligt at mødes som gruppe i en stor del af perioden, er der blevet løst et imponerende antal opgaver af de frivillige i samarbejde med de studentermedhjælpere, videnskabelige assistenter og andre, der har været ansat ved projektet. Som eksempler kan nævnes:

 • Indtastning og annotation af omtrent 20.000 kartotekskort/sedler fra Bornholmsk Ordbog.
 • Scanning, indtastning, korrekturlæsning og annotation af 15 andre glossarer og ordlister.
 • Scanning, OCR-behandling og korrekturlæsning af en stor mængde tekster af forskellig art, herunder romaner, digtsamlinger, et meget stort antal bornholmsksprogede tekster fra bornholmske dagblade, omkring 50 dialektkomedier og faglitterære tekster om bornholmsk.
 • Digitalisering og registrering af arkivmateriale ved Center for Dialektforskning og andre arkiver.
 • Gennemlytning og registrering af et stort antal radioudsendelser på og om bornholmsk.
 • Transskription af ældre optagelser med dialekttalende bornholmere.
 • Indlæsning af tekster skrevne på bornholmsk.

Endnu har kun en del af dette righoldige materiale fundet vej til hjemmesiden, men det resterende vil blive en del af hjemmesiden i løbet af de kommende 1–2 år. På denne måde opbygges en egentlig bornholmsk sprogportal.

Ordbogens fremtid

Projektet er kommet overraskende langt på ganske kort tid, og der er dermed skabt grundlag for, at egentlig redigering af en ny stort anlagt bornholmsk ordbog udarbejdet på videnskabeligt grundlag kan påbegyndes. En forudsætning for dette er imidlertid en større bevilling, som sikrer at der kan arbejdes systematisk og kontinuerligt på materialet i en længere periode. Vi håber, at det vil lykkes at vinde gehør for dette.

Det vil muliggøre, at ordbogen kan udkomme løbende i digital form baseret på det righoldige materiale, som nu foreligger, suppleret med andre ressourcer, herunder materiale fra andre samlinger, nye og supplerende lydoptagelser og endnu flere bornholmske dialekttekster.

Den digitale form gør det ikke blot muligt at publicere løbende, men sikrer også fri adgang til stoffet (fuld Open Access), samtidig med at der fx kan linkes til andre sprogressourcer og indlejres lydoptagelser. Det er således et mål, at ordbogens bornholmske ord og eksempler skal indlæses, så man nu og i fremtiden til enhver tid vil kunne lytte til dem ved brug af ordbogen. Et andet mål er at de mange digitaliserede dialekttekster som indgår i ordbogens korpus, bliver tilgængeliggjort som e-bøger med hjælpeværktøjer (herunder interaktiv linkning til ordbogens artikler og understøttende lydspor).