Hjælp

På denne side finder man hjælp til brug af hjemmesidens forskellige ressourcer. Hjælpen vil løbende blive opdateret og forbedret i takt med at flere ressourcer udvikles.

Hjælpebeskrivelserne er orginaseret efter de enkelte undersider og anført i den orden, som undersiderne optræder i.

Ordliste

På siden Ordliste (og på de fleste øvrige sider) kan man søge i metaordbogens ordliste i det øverste søgefelt.

Når man begynder at skrive, vil der komme forslag til ord i en dropdown-menu. Forslagene baserer sig både på ordlistens standardiserede former og de faktiske og ganske varierede former, som findes i de forskellige glossarer. Selvom man ikke staver et ord helt i overensstemmelse med ordlistens standardiserede form skulle der således være god mulighed for at finde ordet.

Det er muligt at bruge % (procenttegn) og _ (underscore) som jokertegn. % matcher et vilkårligt antal tegn (af hvilken slags), mens _ matcher ét tegn (af hvilken slags).

I den alfabetiske oversigt over opslagsord kan man i filtreringsfeltet under søgefeltet filtrere ordene i den aktuelle liste over ord.

Når man klikker på et ord, vil man blive taget til artikelsiden for det pågældende opslagsord. Artikelsiden forener artiklerne fra alle glossarer, som har det pågældende opslagsord. Man kan navigere mellem glossarerne ved hjælp af det højre navigationsfelt.

I de enkelte artikler er der aktive krydsreferencer (da de er indført halvautomatisk virker alle ikke pt). Ved at trykke på de indlejrede billedikoner kan man få vist et billede af den relevante side eller ordbogsseddel fra det pågældende glossar.

Glossarer

På siden Glossarer findes en oversigt over de forskellige glossarer, som indgår i metaordbogen. Ved at klikke på de enkelte glossarer i navigationsområdet kan man få vist en oversigt over opslagsordene i det pågældende glossar samt en kort beskrivelse af glossaret. Tallet ud for det enkelte glossar i navigationsområdet angiver antal opslagsord i glossaret.

Ordformer og ordklasseangivelser i listen over ordformer for det enkelte glossar er anført i overensstemmelse med metaordbogens ordliste, ikke det enkelte glossars ordliste. Ved at indtaste bogstaver i filtreringsfeltet over glossarets ordliste kan man filtrere for matchende ord.

Når man klikker på et ord i ordlisten for et glossar, får man ikke blot det pågældende glossars artikel for det pågældende ord præsenteret, men derimod artiklerne fra alle glossarer der indeholder det pågældende opslagsord.

Avanceret søgning

På siden Avanceret søgning er det muligt at lave mere avanceret søgning end den almindelige søgning i ordbogens ordliste. Siden giver mulighed for:

  • Søgning i ordlisten med mulighed for at specificere om søgestrengen skal stå i begyndelsen eller slutningen af et ord eller blot skal indgå i ordet, eller om søgestrengen skal opfattes som et såkaldt (Perl-kompatibelt) regulært udtryk. Det sidste giver mulighed for meget intelligente søgninger. Samtidig er der mulighed for at indsnævre søgningen til en bestemt ordklasse, hvis dette ønskes.
  • Fritekstsøgning i alle metaordbogens artikler på tværs af glossarer.
  • Søgning i de på tekstsiden anførte tekster og i alle citater og fraser, der indgår i metaordbogens forskellige glossarer. Her kan kriterierne for søgestrengen indsnævres på samme måde som omtalt ovenfor ved søgning i ordlisten. Resultatet vises som en KWIC-konkordans, hvorfra man kan hoppe til de artikler eller tekster, som indeholder det pågældende match.

Grammatik

Endnu ikke implementeret.

Tekster

På siden Tekster har man adgang til en række bornholmsksprogede tekster. Ved at klikke på billedikonerne, som er anbragt i forbindelse med sidetallene i den enkelte udgave, kan man se et scan af den relevante side i originalteksten.

Det er muligt at søge i teksterne ved at benytte interfacet på siden Avanceret søgning.

Optagelser

Endnu ikke implementeret.

Andre ressourcer

Endnu ikke implementeret.