âgene (n.)

Espersen

Agene (n.)

(= Kjörene), Kjøren, Kjørsel: ‹ad gjorra ett agene›; ‹ded e då ett fäslit agene›; Sv. åkande (körande), n.

Teinnæs

âgene (n.)

se Esp., Holm. Rohm. sen.: læs, snarest et lille læs; egentl. så meget, der køres på en gang. – Dam (Oh.): ‹dær va et almindelit âgene›, ‹så å så många âgener› [streg under r]. – Rohm. sen.: ‹dær ble mæn fijljefæm âgene›; – Pilegån: ‹hær bler många âgene iår›, dvs. der må køres mange læs.