Âbrahambibom, Âbrambibom

Teinnæs

Abrahambibåm, Abrambibåm

leg (i Rønne). Deltagerne havde navne, der begyndte med alfabetets bogstaver: ‹Abraham›, ‹Bibom›, ‹Cöda›, ‹Dâuena›, ‹Esper›, ‹Fok›, ‹Gjöj›, ‹Höj› osv. Andre steder begyndte Rækken med ‹Abraham›, ‹Bibom›, ‹Cödakâga›, hvorefter fulgte mere tilfældig valgte navne i alfabetisk orden, ofte nævnedes blot bogstavets navn. Navnene blev skrevet op i en række, fx. på et plankeværk og fordeltes af en, der stod med ryggen til listen, til samtlige deltagere. Hver af deltagerne i legen nævnede et navn – fx. ‹Abraham Cöda› – den, hvis navn blev nævnet skulde stikke, den, der blev nævnt, fik en streg ved sit navn; nævntes ingen, fik stikkeren selv en streg ved sit navn. Der spilledes til 5 streger, når en havde fået 5 streger, gik han ud.