abber (m., n.)

Teinnæs

abbår (m., n.)

(i lemma er “å” streget over, og ovenover er der skrevet: “e (e, nærmere å)”)

tysk aber; ‹så va dær dæjnj abbår ver›, dvs. ‹dær va ded i mænte›, et aber dabei, også: ‹dær va et abbår ver›.