abba (v.)

Teinnæs

abba ud (v.)

sætnijnjana abbada ud, når hajnj prækada, di siste orn höre ijnj inte›, dvs. blev utydeligere og utydeligere; om lampe: ‹dæjnj abbar ud, når dær ijkje e mera ålja på dæjnj›, dvs. brænder svagere og svagere, går til sidst ud. – svinder lidt efter lidt.