afsnitta (f.)

Teinnæs

afsnitta (f.)

det uregelmæssige kantstykke, der skæres af ved opskæring af brædder.