agjera (v.)

Teinnæs

agjera (v.)

agere; ‹agjera storkar› – spille den store; ‹agjera narr› –.