akterud (adv.)

Teinnæs

agterud (adv.)

[agteru:d] (over g er skrevet k)

i talemåder som: ‹sakka a.› – blive tilbage, ikke kunne vinde med, både ligefrem og figurligt; ‹ded e gåd a. mejn› – det er gået tilbage for ham; ‹ded e fosta gong hajn hâr lad saj kjöra a. ude ejn kommerât› – har ladet en kammerat gå forbi sig.