ajnelens (⟦adv.⟧)

Teinnæs

ajnjelens (adv.)

se Esp. ogs. ‹ajnjlens›? i forb. med komp.: ‹de târ ajnjelens bære› – tager ganske anderledes godt. ‹vi kujnje ju hatt sådded ajnjelens bære i’ed›. ‹hær e ajnjelens friskara›. ‹på en majed ajnjelens måda›.