-aituer (suffiks)

Teinnæs

I-ajtuer

som anden bestanddel i sammenst. ‹vi hâ lid smidjaajtut jimma› – vi har en smule smedje.

II-ajtuer (adjektivendelse)

dær e ijnj Hålger dær e lesåm lid strânfâudaajtuer› – der er noget i retning af strandfoged, en slags strandfoged. ‹såmma tier kajnj hajnj næstan varra lid diktaraajtuer›.