aitakjörsel (f.)

Teinnæs

ajtakjörsel (f.)

ægtkørsel, pligtkørsel fx. efter læge, jordemoder.