ajunk, ajunt (⟦m.⟧)

Teinnæs

ajunk og hyppigere ajunt (m.)

[a^jung:k, a^jun:t]

adjunkt.