akkorâter, akkurâter (adj.)

Teinnæs

akkorater (adj.)

[ako^râ:ter]

akkurat.

1) som i da. nøjagtig.

2) nøjeregnende, som kræver akkuratesse, punktlighed: ‹hajn e så a. på’d›, kræver sådan nøjagtighed, punktlighed; ‹forr ded ska ju altid varra så akkurât me’jn› – han ska ha alting så nøjagtigt, punktligt. ‹hajnj e så akkorâter› på et ord, dvs. er så nøjeregnende med hvad man siger. .. ‹vi fijkje stræjnjt me å sjijlja, vænna og rønsa tarma; de va et majed akkorât arbaj›, dvs. et arbejde, der krævede stor omhu og akkuratesse.

3) omtr. = sikker: ‹hannem må vi be te öfröls allrafåst, for hajnj e så akkurâter›, dvs. bliver stødt, hvis han ikke bliver bedt. [tilf.:] adverb. for et øjeblik siden: ‹hajnj va hær akkorât›; ‹hajnj e a. kåmmijnj›; ‹jâ hadde a. fåd maj lajd, så›.