alatter (adj.)

Teinnæs

alater, aliatter, alakk (adj.)

[a^lat:er, ali^at:er, a^lakk]

tilbøjelig, villig: ‹hajnj va fanemaj alakk (ɔ: villig), hajnj kåmm strajs›. ‹jâ spord’ijn omm (a) hajn vijlle, å hajn va strajs a. å sâ ja›; – ‹Julius e altid så a. te å snakka me folk›; – også: gesvindt, hurtig.