alivæl (adv.)

Teinnæs

alivæl (adv.)

[ali^væl æ:]

alligevel; se s. 1334 [her side 1697].