Almijnsvai (m.)

Teinnæs

allmijnnsvæjn

hovedvejen fra Rønne ind til Almindingen.