Almijnsæj (f.)

Teinnæs

almijnjsæj (f.)

eg fra Almindingen, var i gamle dage af en anden, ikke så hård art, der fortrinsvis voksede der. Mere spottende om grantømmer fra Almindingen, der brugtes som erstatning for det tidligere anvendte egetømmer.