Almijnsbræjnne (n.)

Teinnæs

almijnjsbræjnje (n.)

om nåletræsbrænde fra Almindingen, i modsætn. til ‹skâubræjnje›, brænde af løvtræ, ask og bøg.