alvældier (adj.)

Teinnæs

alvældier (adj.)

[al^væl:di:er]

mægtig, umådelig: ‹ejn alvældier sten›. Dertil alvældia.