amplegjera (v.)

Teinnæs

amplegjera

L.H.: ‹jâ kajnj’kje amplegjæra så majed›; L.H. også ‹ablegjera›: ‹jâ hâr så majed å ablegjera, amplegjera me› – mere end jeg kan overkomme.