anfækta (v.)

Teinnæs

anfækta (v. tr.)

anfægte. ‹ded anfægtar ijkje maj› – det kommer ikke mig ved. ‹nu e ded å ded sjett› – ‹ja, ded anfæktar ijkje maj›. ‹hajnj lâu saj ijkje anfækta å’d› – lod sig ikke bevæge af det, det gjorde ikke indtryk på ham.