anslaw (n.)

Teinnæs

Anslag

Urne: Broer, jeg har i Aar tabt over 500 Daler i bare Anslag; hands Mening var, hand havde ey vundet 500 Daler ved sine saj gjorte Projekter, som altsaa sloge fejl og bleve til xx Spekulationer.