arbarmelier (adj.)

Teinnæs

arbarmelier (adj.)

[ar^ba:rmelier]

ynkelig, ynkværdig: ‹ded e då ejn arbarmelier kar›. Dertil adv. ‹arbarmelia› [arba:rmeli:a] – gudsjammerlig: ‹hon va då så a. styjggj›. – I Gudhjem skal ordet have antaget den modsatte betydning: storartet, vidunderligt; ‹då vi komm i lann sång foulana så arbarmelit›.