awlsstykkje (n.)

Teinnæs

awlsstyjkje (n.)

dyrket jordstykke, mark; ‹drâstyjkjeskåffarna, de va små awlsstyjkje›.