bakk (m.) I, II, III

Teinnæs

bakk (m.)

[bak:]

1) bakke: bröbakk, milkabakk, kaffebakk.

2) bak på skib.

3) afdeling matroser, der spiser sammen.

4) andet sammensætningsled i nedsættende udtryk som: plâzbakk (se dette); dröbakk.

5)læjgja ijnj båd bakk›.