bakkaballra (f.)

Teinnæs

bakkabalra (f.)

snakkesalig kvinde.