balber (m.)

Teinnæs

balber (m.)

[bal^be:r]

Mærk at trykket flyttes hen på første stavelse foran personnavn barber Madsen [^barber M] balber Ipsen [^balber[ e, kort lukket e i sidste stavelse.