balberkniw (m.)

Teinnæs

balberkniv (m.)

[bal^be:rkni:v] (w skrevet over v)