ballerkløppa, ballrekløppa (m.)

Teinnæs

ballerkløppa (m.)

betegnelse for de såkaldte grønne skifre.

ballrekløppa (m.)

betegnelse for de såkaldte grønne skifre.