ballersten, ballresten (m.)

Teinnæs

ballersten (m.)

betegnelse for de såkaldte grønne skifre.