Barmjartia Smârter ()

Teinnæs

Barmjartia Smârter

han var født på Rosmannegården. Øgenavnet stammer fra, at hans far sagde om ham: ‹hajnj e så barmjartia smarter”›, fordi han var meget lang og tynd. han drak, kunde digte på stående fod, og levede af at købe gamle klude osv. Han havde en bror som efter faderens udsagn ‹“va inte så himmelhåjer. mæn råmpedråjer›. denne kaldtes Ole Jörnsen Råmp og boede på ‹Tyjnjekujlja› i Klemensker. Barmhjertige Smarter havde været gift og havde en svigersøn. når denne skulde køre til byen for ham, sagde han: ‹jâ ska kjöra for Smækker›.