baskuer (⟦adj.⟧)

Espersen

Baskuer (adj.)

u-ut

blakket, graablakket (om Køer, Heste o.fl.).

Lærernes Ordbog

Basku (adj.)

blakket, graablakket.

Teinnæs

baskuer (adj.)

se Esp. ‹hon står så basku om månajnj›, dvs. der er skyer for månen, som den lige kan ‹“sjimta igjinnem”›; falmet, om tøj: ‹dæjnj trojan e så basku å fæl›.