bâuasmi (⟦f.⟧)

Teinnæs

bâuasmi (f.)

smi (vinkelmål) med grene i begge ender, brugtes til at slå en cirkelbue af med til port, dør ell. vindu. xx To stykker lister, der dannede en slags vinkel, og ved hjælp af hvilke en bue kunde tegnes over vindu eller dør.