bedriva (v.)

Teinnæs

bedriva (v. tr.)

tage sig for. ‹va hâr du nu bedreved› – hvad har du nu haft for?.