befodrijn (f.)

Teinnæs

befodrijnj (f.)

heste og køretøj; ‹ded e ju Denagårsbefodrijnjen›; ‹hajnj hâr væl inte nân befodrijnj›. befodring, køretøj; ‹når ijnj ska laja befodrijnj›; ‹så kåm dær befodrijnjer å tâu’ed›.