bensjöger (adj.)

Teinnæs

bensjöger (adj.)

[be:nsjö:ger]

som lider af denne sygdom; ‹bensjöga griza›.