besjetlier, besketlier (adj.)

Teinnæs

besjetli (L.H.) ogs. besketli Rö. Bøgesk (adj.)

[beske:tli]

beskeden, dannet, høflig; ‹ded e ejnj besjetlier kar› – et rart, bravt menneske.