drikkebest (⟦n.⟧)

Teinnæs

drikkebest

et bæst til at drikke: ‹hajnj va et drikkebestbest.