bestæmmelse (f.)

Teinnæs

bestemmelse (f.)

[be^stæm:else]

bruges i forskellige tilfælde på særlig måde: ‹gjorra b. omm› – tage beslutning angående: ‹ded kujnje vi inte gjorra nân b. omm›; – ‹få b. på› – få til at snakke ret: ‹dæjnj horrijnj e dær ijnjijnj dær kajnj få nân b. på›; – hold: ‹dær e ijkje nân ræjti b. på dæjnj karijnj›, dvs. intet hold i det menneske; ‹hâ b. på› – have det fulde herredømme, kunne bruge med sikkerhed: ‹jâ hâr inte nân b. på hænnarna, føddarna mera›; ‹jâ kajnj inte få nân b. på dæjnj›, dvs. kan ikke få den i form.