besko (v.)

Teinnæs

beskoe

en kane – Urne – dvs. at belægge den nedenunder med skinner af jærn eller træ.