betijnnelse (f.)

Teinnæs

betijnjelse (f.)

betingelse; ‹på betijnjelse a jâ› – på bet. af, at jeg ...