biblomst (f.)

Teinnæs

biblåmst (f.)

om blomster, der søges af bier.