billihed (m.)

Teinnæs

billihed (m.)

prisbillighed; ‹gjårra’d får billihedijnjs sjyjlj›.