bjøgg, bjugg (n.)

Teinnæs

bjøgg (n.)

[bjøg:]

byg. Det betegner sædarten som handelsvare: ‹torâdad bjøgg›, ‹bjøgghalm›, ‹-gryn›, ‹-grynsgröd›, ‹-mel›; ‹-bjøggjor› – gammel dyrket jord, hartkornsjord, i modsætning til nyopdyrket jord. gødet jord nærmest ejendommen; også betegnelse for jordbonitet. Om kornsorten siges korn, se dette.