bjærijn, bjærnijn (f.)

Teinnæs

bjærijnj (f.)

vbs. til {-bjæra-}

di brænnte ajljesammens krajturn ijnja, dær va ijnjen bjærijnj bedakt› – men ‹bjærnijnj› ved bjergning af skibe.