bjærapârt, bjærepârt (m.)

Teinnæs

bjærepârt (m.)

andel i det indbjærgede gods.

bjærapârt (m.)

jâ kjöre me i vâunijnj å tâu bjærapârtijnj› – jeg var med for at hjælpe til om fornødent.